Timeline

Преглед при ангиолог – проф. д-р Милена Станева (19.11.2021)

Чисти и проходими пътища. Без нови хипотези. Назначени диуретици. Насочва към дерматолог.

Профилактичен преглед – гастро.; д-р Косева (17.11.2021)

потвърждава се леко изразена хепатоспленомегалия. суспектен обратен на каротидната артерия кръвоток. загуба на пулс при повдигане на лява ръка. възможен thoracic outlet syndrome. насочва към ангиолог.

Нови симптоми – подувания на ръката

Подувания в началото на четвърти пръст и на лакътя (бурсит).

Биопсично изследване в Трансхеликс (26.08.2021)

Лимфоцитарен плеврит с изолирани ненекротизиращи епителоидоклетъчни грануломи.
МДС-подобни изменения в костния мозък. Интрахепатална холестеаза в черния дроб, без инфламаторни промени.

Симптом – температурна зависимост на отоците

разширяване на отоците при по-топло и горещо време. свиване при престой на студено (климатик), при обливане със студена вода и сх.

Дерматолог – проф. Ганчева (19.08.2021)

след физикален преглед – установена зависимост на периорбиталните отоци от температурата. отхвърлена „пастьозна“ кожа. отхвърля автоимунно заболяване на съединителната тъкан. насочва към генетични изследвания.

Пулмолог – преглед при проф. д-р Коста Костов (19.08.2021)

установено ново натрупване на течност, определяна като трансудат [невъзпалителен, неинфекц. генезис]. Като трансудат е определена течността и на предходните пункции. препоръчва се плевродеза двустранно. изливът се определя като идиопатичен, без изяснен произход.

Имунохистохимия на плевра (18.08.2021)

отхвърлят се дребноклетъчен карцином, мезотелиом и лимфом. търси се TB, саркоидоза, предизв. грануломатозен плеврит.
Микроскопски изглежда като дългогодишно възпаление

Резултат от изследване на цитокини (18.08.2021)

повишени концентрации на IL 5, GM CSF и IL 6 в серум

Торакоцентеза и биопсия на плевра – д-р Врачански (01.08.2021 – 04.08.2021)

направена втора торакоцентеза за имунологичен анализ. плевра: суспектен дребноклетъчен карцином – представено за второ мнение поради несъответстваща клинична картина
пунктат – ANA негативен;
в пунктат се засичат анти-нуклеарни антитела, както и консумация на комплемент

bg_BGBulgarian